• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b

مشخصات کلاس

نام کلاس:
مروری بر گرامر سطح A2
کد کلاس:
روز و ساعت کلاس:
روزهای پنجشنبه ۱۰ تا ۱۴
تاریخ شروع:
۱۳۹۷/۰۳/۲۴
تاریخ اتمام:
هزینه:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ثبت نام آنلاین:
ظرفیت:
۱۲
ظرفیت باقی مانده:
۳
توضیحات:
ندارد

امکان ثبت نام آنلاین این کلاس غیرفعال است