• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b
 
le nouvel Edito B2
۱۳۹۴/۱۰/۱۰

کتاب Le nouvel Edito B2 یکی از متدهای آموزشی فرانسه می باشد این کتاب تنها برای سطح های B1 , B2 منتشر شده است و شامل موارد زیر می باشد:

 


Compréhension orale

Compréhension ecrite

Compréhension audiovisuelle

production orale

production écrite

grammaire et vocabulaire

document sonore

document ecrite

civilisation

ateliers

 

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
تعداد بازدید: ۱۲۰۳
Le nouvel Edito B1
۱۳۹۴/۱۰/۰۹

کتاب Le nouvel Edito B1 یکی از متدهای آموزشی فرانسه می باشد این کتاب تنها برای سطح های B1 , B2 منتشر شده است و شامل موارد زیر می باشد:

 


Compréhension orale

Compréhension ecrite

Compréhension audiovisuelle

production orale

production écrite

grammaire et vocabulaire

document sonore

document ecrite

civilisation

ateliers

 

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
تعداد بازدید: ۲۲۴۷
Le nouveau Taxi 3
۱۳۹۴/۰۹/۱۶
برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
تعداد بازدید: ۱۰۱۰
Le Nouveau Taxi 2
۱۳۹۴/۰۹/۱۶

دانلود متد آموزشی فرانسه کتاب Le Nouveau Taxi 2

برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
تعداد بازدید: ۱۰۷۷
Le Nouveau Taxi 1
۱۳۹۲/۰۵/۱۲
برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
تعداد بازدید: ۲۶۹۰
Méthode de français - Reflet 1
۱۳۹۲/۰۴/۲۵
برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
تعداد بازدید: ۱۵۲۶
Campus 1 - Méthode de français
۱۳۹۲/۰۴/۲۴
برای دانلود و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید ...
تعداد بازدید: ۱۴۰۰