• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b
دانلود مصاحبه رسمی آیلتس - Kenn از سنگاپور
۱۳۹۶/۱۰/۰۷

بازبینی ویدئوی مصاحبه های آیلتس با نمره های مشخص به ویژه نمره های بالا میتواند برای زبان آموزانی که از چهارچوب نمره دهی این بخش آگاهی دارند بسیار سودمند باشد. این فیلم ها همچنین میتوانند در بدست آوردن ایده کمک بسیار مناسبی باشند. در این ویدئو بخش سوم interview یک شرکت کننده(Kenn) که نمره 8.5 برای ایشان در نظر گرفته شده دیده میشود.

 

 


دانلود
    Band 8.5 – IELTS Speaking test sample – Part 3 (Kenn) سایز:    12.2MB