• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b

توضیحات آزمون ها

 

آزمون های تضمینی و شرایط بازپرداخت هزینه

موسسه توبی داوطلبانی که بسته شش مرحله­ای آزمون ها را ثبت نام می نمایند، تضمین می­کند.
تمام هزینه داوطلبانی که در آزمون اصلی نمره­ای کمتر از میانگین نمرات آزمایشی کسب نمایند را عودت داده خواهد شد. برای مثال اگر میانگین نمرات شما در آزمون های آزمایشی آیلتس توبی 5/6 باشد. شما در آزمون اصلی نیز همین نمره و یا بالاتر از آن را کسب خواهید نمود و در غیر اینصورت، تمام هزینه­های او عودت داده خواهد شد.