• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b

توضیحات آزمون ها

 

هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی

هزینه ثبت نام یک مرحله از آزمون های آزمایشی

28/500 تومان

هزینه ثبت نام بسته سه مرحله آزمون های آزمایشی

73/500 تومان

هزینه ثبت نام بسته شش مرحله آزمون های آزمایشی

117/000 تومان

 

زمان برگزاری آزمون های آزمایشی

آزمون های آزمایشی موسسه توبی، اولین جمعه هر ماه رأس ساعت 10 صبح برگزار می­گردد. تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی را در جدول زیر می ­توانید مشاهده نمایید.

تاریخ برگزاری آزمون های کتبی

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

آزمون چهارم

آزمون پنجم

آزمون ششم

91/02/01

91/03/05

91/04/09

91/05/06

91/06/03

91/07/01

 

زمان برگزاری آزمون Speaking (مصاحبه)

آزمون Speaking، یک هفته بعد از آزمون اصلی (پنج شنبه و جمعه) به مدت 15 دقیقه برگزار می­گردد. لازم به ذکر است برنامه زمانبندی داوطلبان برای حضور در مرکز مصاحبه از ساعت 16:00 سه شنبه قبل از آزمون مصاحبه  بر روی سایت موسسه توبی قرار خواهد گرفت.