• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b

اخبار آموزشگاه 2B

 
یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷
روزهای دوشنبه
تماس با ۲۲۸۸۴۲۵۲
یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷
روزهای پنجشنبه
تماس با ۲۲۸۸۴۲۵۲
یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷
روزهای دوشنبه
تماس با ۲۲۸۸۴۲۵۲
شنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷
دوره مبتدی انگلیسی در شعبه سیدخندان
روزهای پنجشنبه
تماس با 2288425
پنج شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷
برگزاری دوره های مکالمه بازرگانی
مختص شاغلین در زمینه های مختلف بازرگانی و تجاری
شنبه و چهارشنبه ۱۸ الی ۱۹:۳۰
پنج شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷
دوره چهارمهارت IELTS
در شعبه سیدخندان
تماس با 22884232
یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷
روزهای شنبه و دوشنبه
تماس با 22884252
یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷
روزهای شنبه و دوشنبه
تماس با 22884252
شنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷
برگزاری دوره مکالمه فرانسه در شعبه سیدخندان
در روزهای دوشنبه 18 الی 20
شنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷
برگزاری دوره مکالمه فرانسه در شعبه سیدخندان
در روزهای پنجشنبه 13 الی 16
12345678910...