• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b

اخبار آموزشگاه 2B

 
چهارشنبه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۷
مبتدی فرانسه ترم 1 (شنبه و دوشنبه 10 الی13 )
چهارشنبه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۷
آمادگی برای آزمون TEF در شعبه سعادت آباد
یکشنبه, ۱۸ شهریور, ۱۳۹۷
دوره مبتدی انگلیسی دو روز درهفته
یکشنبه و سه شنبه ها
22884232 - 22884252
دوشنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۷
در همین تابستان زبان انگلیسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید...

20 تیرماه
پنج شنبه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۷
کلاس انگلیسی ، دو روز در هفته
ساعت 17 تا 19
تماس بگیرید: 22884232
پنج شنبه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۷
برگزاری دوره مکالمه انگلیسی در شعبه سعادت آباد
در روزهای یکشنبه و سه شنبه
یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۷
برگزاری دوره مکالمه فرانسه در شعبه سیدخندان
در روزهای یکشنبه و سه شنبه 10 الی 12
پنج شنبه, ۲۴ خرداد, ۱۳۹۷
پنجشنبه ها
ساعت 16:30 الی 19
تماس با 22884252
پنج شنبه, ۲۴ خرداد, ۱۳۹۷
کلاس انگلیسی Intro 1
شنبه و چهارشنبه
تماس بگیرید: 22884232
پنج شنبه, ۲۴ خرداد, ۱۳۹۷
دوره چهارمهارت IELTS
در شعبه سیدخندان
تماس با 22884232
12345678910...