• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b

لینکهای مرتبط

سایت رسمی کاریابی در کبک ( مر تبط با وزارت کار کبک)

سایت رسمی اطلاعات در مورد بازار کار در کانادا و کبک

همه چیز در مورد گواهینامه رانندگی،بیمه و اتومبیل در کبک کانادا

آزمون رانندگی در کبک ( تست آن لاین)

سفارت فرانسه در ایران

سایت رسمی دولت کبک (مهاجرت به کبک)

tv5 تلویزیون ت و سنک