• You all, already know English, Start 2b to remember it!
  • خبر بسیار خوب برای شهرستانی های محترم : راه اندازی دپارتمان آموزش مجازی انگلیسی و فرانسه
  • Start 2b
  • یقینآ تخیل ماست که اتم های احتمال را فعال و آنها را گویی از عالم رویا بیدار می کند.
  • فکر خود را بر چیز هایی متمرکز کنید که در زندگی واقعآ طا لب آن هستید
  • Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’effort
  • افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
  • همه امیدها ،رویا ها، و آرمانهای شما در گرو سخت کوشی شماست .
  • WILLING 2b

Writing and Speaking skills

  سایت رسمی آکادمی زبانهای خارجی توبی، با همکاری فنی گروه توانمند آی تی این مرکز، توانسته است برای اولین بار در ایران از طرح تا اجرای بخش سرویس ویژه تصحیح کردن نگارش های زبان آموزان (Writing Correction) و همچنین آزمودن مهارت های گفتاری زبان آموزان (Speaking Test) را در هر دو دپارتمان فرانسه و انگلیسی راه اندازی کند. در این بخش، در قسمت نگارش (Speaking)، زبان آموزان گرامی میتوانند پس از انتخاب آزمون مورد نظر (IELTS/TOEFL/DELF.DALF/TCF/TEF)، نگارش های خود را دقیقا هسان و هماهنگ با معیارهای تصحیح آزمونهای یاد شده به بوته آزمایش بگذارند. به این ترتیب که پس از انتخاب یکی از دهها سوژه موجود در بخش مربوطه موضوع مورد نظر را نگاشته و برای ما ارسال کنند تا سریعا توسط کارشناسان توبی که عموما از ممتحنین رسمی و تایید شده آزمونهای مربوطه هستند، تصحیح شده برایشان ارسال گردد. در بخش مهارت بیان شفاهی (Speaking) نیز با تایین قرار قبلی در یک زمان مشخص توسط ممتحنین رسمی آکادمی زبانهای خارجی توبی، به صورت آنلاین مورد ارزیابی قرار بگیرند.